Řád videopůjčovny

Uživatelem videopůjčovny se může stát občan starší 18 let vydáním členského průkazu na základě členské přihlášky ověřené pracovníkem videopůjčovny podle osobních dokladů. Vydaný průkaz je nepřenosný a jeho platnost je nutné jednou za rok obnovovat. Případnou ztrátu je uživatel povinen nahlásit ve videopůjčovně. Vypůjčené DVD je uživatel povinen vrátit další půjčovní den a uhradit půjčovné. Ztrátu nebo poškození DVD je uživatel povinen uhradit dle vyčíslené škody. Uživatelé,kteří nemají trvalé bydliště ve Vrchlabí zaplatí zálohu dle ceníku.