Městská knihovna Vrchlabí
Řád knihovny

Čtenářem knihovny se může stát občan starší 15 let, který předloží občanský průkaz. Za čtenáře do 15-ti let přebírají odpovědnost jejich rodiče nebo zákonní zástupci. Čtenářský průkaz je nepřenosný na jinou osobu a jeho platnost je třeba každý rok obnovovat.

Nabízené služby:

 • absenční půjčování dokumentů na dobu 1 měsíce
 • prezenční půjčování vybraného knihovního fondu
 • meziknihovní výpůjční služba
 • informační a poradenské služby
 • možnost připojení do sítě Internet
 • besedy o dětské literatuře
 • knihovnicko-bibliografická příprava mládeže
 • rezervace dokumentů

Informace o fondu

Ve svých fondech nabízíme literaturu všech druhů,oborů a žánrů.

Výběr dokumentů

 • ve volném výběru
 • prostřednictvím ON-LINE katalogu
 • prostřednictvím pracovnic v jednotlivých odděleních

Povinnosti čtenářů a uživatelů knihovny

 • seznámit se s výpůjčním řádem a dodržovat všechna jeho ustanovení
 • dodržovat výpůjční lhůty
 • nést plnou zodpovědnost za půjčené dokumenty

Rezervace

Otevírací doba

Pondělí

8 - 12   13 - 17

Úterý

8 - 12

Středa

8 - 12   13 - 17

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

8 - 12   13 - 17

Kontakty

Městská knihovna
Krkonošská 630
54301 Vrchlabí

tel.: +420 499 423 951
e-mail: info@mkvrchlabi.cz