Historie knihovny

Historie knihovny začíná rokem 1945. Do této doby zde byla německá knihovna, která byla umístěna v 1.poschodí domu čp.189 vedle hotelu Labuť.
Po osvobození se začala shánět česká literatura. První české knihy daroval nakladatel a knihkupec pan Krbal a další české knihy byly zakoupeny v antikvariátech.

V roce 1946 už měla knihovna přes 2000 svazků českých knih.
S půjčováním knih se začalo v listopadu 1945. V roce 1946 byla knihovna přestěhována do stávající budovy čp.630. Zde působila společně s hudební školou až do roku 1996.V tomto roce byly knihovně přiděleny další prostory a došlo k rozsáhlé rekonstrukci.Rozšířily se výpůjční prostory v oddělení pro dospělé a naši čtenáři měli možnost většího výběru literatury.

V roce 1991 byl zahájen provoz videopůjčovny a začalo se s půjčováním VHS, později DVD.
Od roku 1999 poskytuje knihovna další službu pro veřejnost, kterou je připojení na Internet.

Knihovna má v současné době ve svém fondu asi 35 000 svazků knih a odebírá ročně 100 titulů periodik.