Ceník

Členský příspěvek 20,- kč
pondělí – středa 20,-Kč
středa – pátek 20,-Kč
pátek – pondělí 20,-Kč
ztráta průkazu 20,-Kč

Zákazníci, kteří nemají trvalé bydliště ve Vrchlabí, zaplatí zálohu ve výši 200,-Kč za 1 DVD